ODBIORY OBIEKTÓW, WYKAZ RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie  przedstawia wykaz dokumentów w zakresie odbiorów obiektów.

załącznik nr1  zawiadomienie o zakończeniu budowy

załącznik nr2 wykaz rzeczoznawców

 

IMPREZY MASOWE

Warunkiem  ubiegania się o opinię  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie  na przeprowadzenie imprezy masowej JEST SPEŁNIENIE PRZEPISÓW ZAWARTYCH W PONIŻSZYCH AKTACH PRAWNYCH .

Postawy prawne:

1.Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1160 z późn. zm.).

2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 135, poz. 1113).

ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA

Na terenie powiatu staszowskiego znajduje się jeden zakład zwiększonego ryzyka - Enea elektrownia Połaniec spółka akcyjna. w  grudniu 2017 roku został zaktualizowany „plan zapobiegania poważnym awariom przemysłowym”.  poniżej przedstawiono instrukcję postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii. (załącznik instrukcja)

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 0

Odwiedzin od 05.02.2019 31675

Kubik-Rubik Joomla! Extensions