Kierownictwo

bryg.mgr inż. Rafał Gajewicz

bryg.mgr inż. Rafał Gajewicz

Stanowisko: Komendant Powiatowy

Tel: 15 864 21 08

Email: staszow@straz.kielce.pl

mł.bryg.mgr inż. Grzegorz Rajca

mł.bryg.mgr inż. Grzegorz Rajca

Stanowisko: Zastępca Komendanta

Tel: 15 864 21 08

Email: staszow@straz.kielce.pl

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP