24 grudnia  2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach  bryg. Grzegorz Rajca wręczył nagrodę finansową przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  dla mł. ratownika - kierowcy z KP PSP w Staszowie sekc. Pawłowi Pęś. Z-ca Komendanta Wojewódzkiego wraz z Komendantem ...

Koordynator do spraw dostępności w KP PSP w Staszowie st.kpt. Tomasz Banaś Dane kontaktowe:tel.: 15 8642108 wew. 217 Realizuje zadania wynikające z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. Poz. 1696). ...

29 marca 2020 roku w godzinach nocnych  do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Niekurza. W momencie dojazdów zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej pożarem objęty był cały budynek.  Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz podaniu dwóch prądów ...

  W marcu bieżącego roku odnotowano 61 zdarzeń związanych z pożarami traw, nieużytkowych powierzchni rolniczych i poszycia lasu. Udział w nich brało 38 zastępów z JRG Staszów (152 ratowników), 91 zastępów (364 ratowników) jednostek OSP włączonych do KSRG oraz 24 zastępy (96 ratowników) z jednostek OSP nie włączonych do KSRG. Pożary ...

W związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemiologicznego, w celu zmniejszenia ryzyka ekspozycji na zarażenie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Staszowie realizuje zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS COVID-19. Realizując polecenia, wzmożono nadzór nad przestrzeganiem reżimu sanitarnego wśród funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy. ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 29

Odwiedzin od 05.02.2019 31675

Kubik-Rubik Joomla! Extensions