Kierownictwo JRG

mł.bryg.mgr inż. Jarosław Juszczyk

mł.bryg.mgr inż. Jarosław Juszczyk

Stanowisko: Dowódca JRG

Tel: 15 864 21 08

st.kpt.mgr inż. Grzegorz Stawiarz

Stanowisko: Zastępca Dowódcy JRG

Tel: 15 864 21 08

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP