W wyniku przeprowadzonej reformy administracyjnej w roku 1954 zostaje utworzony powiat staszowski, w związku z tym rozpoczęto tworzenie struktur zawodowej ochrony przeciwpożarowej. Rok później zostaje utworzona Powiatowa Komenda Straży Pożarnych, która swą siedzibę miała w parterowym budynku przy ulicy Szkolnej, a funkcję Komendanta objął kpt. Zygmunt Dytkowski. Rok ten zapisał się w historii powiatu dwoma dużymi i groźnymi pożarami, które miały miejsce w Czajkowie oraz w miejscowości Niedźwiedź. Jednak dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków, w obydwóch pożarach udało się uratować części miejscowości przed całkowitym spaleniem, co uwzględniając zwartą zabudowę i łatwopalność budynków było dużym osiągnięciem. Przez kolejne lata nastąpił znaczny rozwój ochrony przeciwpożarowej, czego przykładem była zwiększająca się liczba jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie powiatu staszowskiego.

Nowy rozdział w historii zawodowego pożarnictwa rozpoczął się z dniem 10 stycznia 1974 roku, kiedy to została powołana Zawodowa Straż Pożarna, a Komendantem Rejonowym został mianowany kpt. Kazimierz Gawroński. Zawodowa Straż Pożarna liczyła 33 osoby, w tym 11 junaków. Po utworzeniu Zawodowej Straży Pożarnej działalność operacyjna nabrała nowego wymiaru, co było możliwe dzięki znacznie większej obsadzie i systematycznie poprawiającym się zapleczu samochodowym i sprzętowym.

W wyniku przeobrażeń ustrojowych z dniem 1 lipca 1992 roku rozpoczęła działalność Państwowa Straż Pożarna, jako zawodowa umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W wyniku tych zmian z dniem 1 lipca 1992 roku rozpoczęła funkcjonowanie przekształcona z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Staszowie Jednostka Ratowniczo–Gaśnicza podległa pod Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.

Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku i utworzeniu powiatu staszowskiego ponownie powstała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. Po tym fakcie nastąpił jej dynamiczny rozwój pod względem sprzętowym i organizacyjnym, co było bardzo istotne zwłaszcza, że wraz z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej zakres działań jednostek ochrony przeciwpożarowej został znacznie rozszerzony. W związku z systematycznym doposażeniem jednostki w nowoczesny sprzęt siedziba Komendy nie zapewniała właściwych warunków lokalowych, dlatego zachodziła pilna potrzeba budowy nowego obiektu. W 2003 roku została podjęta decyzja o budowie nowej siedziby. Efektem tego było w 2004 roku wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek i rozpoczęcie budowy. Budynek został oddany do użytku w 2008 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. W 2017 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kielcach został uroczyście wręczony sztandar dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, który został ufundowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Działalność Straży Zawodowej oraz Państwowej Straży Pożarnej miała i ma bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu staszowskiego. Teren powiatu staszowskiego doświadczony został dużymi pożarami kompleksów leśnych, a także powodziami. Dzięki sprawnej i profesjonalnej organizacji akcji ratowniczych kierowanych przez funkcjonariuszy komendy udało się uratować wiele istnień ludzkich oraz znacznie ograniczyć straty materialne.
Podczas wieloletniej historii organizowanych struktur ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu staszowskiego strażacy nieśli i niosą profesjonalną pomoc, ratując życie i mienie ludzkie, zgodnie ze strażacką dewizą „ Bogu na chwałę, ludziom na pożyczek”.


KOMENDANCI REJONOWI

 • 1974 r. – 1982 r. – st. kpt. Kazimierz Gawroński
 • 1982 r. – 1985 r. – asp. sztab. Jerzy Ciepiela
 • 1985 r. – 1988 r. – st. kpt. Kazimierz Gawroński
 • 1988 r. – 1992 r. – mł. bryg. Robert Rożek
 • 1992 r. – likwidacja Komendy Rejonowej w Staszowie
 • 1 lipca 1992 r. - powołanie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Staszowie
 • 1992 r. – 1993 r. – bryg. Piotr Burda – Dowódca JRG
 • 1993r. – 1999 r. – bryg. Antoni Okólski – Dowódca JRG
 • 1 stycznia 1999 r. – powołanie Komendy Powiatowej PSP w Staszowie

KOMENDANCI POWIATOWI

 • 1999 r. – 2002 r. – bryg. Antoni Okólski
 • 2002 r. – 2003 r. – mł. bryg. Robert Rożek
 • 2003 r. - 2006 r. –bryg. Jarosław Pławski
 • 2006 r. – 2007 r. – bryg. Janusz Tasak
 • 2007 r. – 2016 r. – st. bryg. Grzegorz Ciepiela
 • 2016 r. – nadal - bryg. Rafał Gajewicz

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 29

Odwiedzin od 05.02.2019 31675

Kubik-Rubik Joomla! Extensions