30 kwietnia 2018 roku w godzinach nocnych do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie wpłynęło zgłoszenie o zawaleniu się stropu w budynku mieszkalny,  Dyżurny SKKP PSP niezwłocznie zadysponował  do miejsca zdarzenia 2 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Staszowie oraz 4 zastępy z ochotniczych straży pożarnych. 

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Staszów stwierdzono, że doszło do częściowego zawalenia się stropu oraz od osób postronnych uzyskano informację, że pod gruzami może znajdować się jedna osoba. Po otrzymaniu takiej informacji dyżurny zadysponował na miejsce zdarzenia specjalistyczną grupę poszukiwawczo-ratowniczą z JRG 3 Kielce. Działania zastępów straż pożarnej w pierwszej fazie działań polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zabezpieczeniu stemplami ściany frontowej grożącej zawaleniem oraz sprawdzeniu kamerą termowizyjną oraz wziernikową pomieszczenia z zawalonym stropem. Następnie przystąpiono do odgruzowywania pomieszczenia oraz ewakuacji mienia. Po przeszukaniu całego budynku i nie odnalezieniu żadnych osób, usunięto stemple drewniane zabezpieczające ścianę oraz wyburzono ścianę frontową stwarzającą zagrożenie. Teren działań oznakowano taśmą ostrzegawczą i przekazano Policji.

 Opracowanie: st.kpt. Jarosław Juszczyk KP PSP Staszów

Zdjęcia: Archiwum  KP PSP Staszów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP