2 marca 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie po raz kolejny w ramach doskonalenia zawodowego zmian służbowych oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zorganizowała warsztaty z zakresu ratownictwa lodowego.

Zajęcia przeprowadzone zostały na zbiorniku wodnym w Golejowie. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy JRG Staszów oraz druhowie z jednostek OSP: Połaniec, Osiek, Sichów Mały, Jurkowice, Oględów.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych  z zakresu ratownictwa lodowego, sprawdzenie możliwości i wykorzystania posiadanego sprzętu ratowniczego oraz udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym wyciągniętym z zimnej wody.

Po części teoretycznej i omówieniu ćwiczeń przystąpiono do części praktycznej podczas, której przećwiczono różne metody prowadzenia działań ratowniczych, które można zastosować w sytuacji podejmowania poszkodowanych pod którymi załamał się lód.

Utrzymująca się od kilku dni niska temperatura pozwoliła przeprowadzić ćwiczenia w warunkach odzwierciedlających realne działania.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Rajca

Zdjęcia: st. kpt. Jarosław Juszczyk

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP