Strażacy Państwowej Straży Pożarnej mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie zimowym informują, że istnieje możliwość pomocy ze strony PSP w organizacji bezpiecznych lodowisk.

          Jesteśmy gotowi udzielić wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora danej szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy  załączyć pisemną zgodę władz samorządowych na możliwość poboru wody z sieci wodociągowej oraz zgodę właściciela terenu na budowę lodowiska. Prośba wraz z ww. załącznikami powinna być skierowana do Komendy Powiatowej PSP w Staszowie.

          Warunkiem wylania lodowiska jest odpowiednie przygotowanie terenu:

  • wyrównanie nawierzchni,
  • wykonanie obwałowania,
  • ewentualne ustawienie barierek.

          Pomoc w przygotowaniu lodowiska zostanie udzielona w uzgodnionym wcześniej terminie. Podstawowym warunkiem wykonania lodowiska są przede wszystkim odpowiednie warunki atmosferyczne.

          Za bezpieczeństwo przebywających na lodowisku odpowiada Zgłaszający.   

 

          Opracował: mł. bryg. Grzegorz Rajca 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP