7 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bogorii odbyło się spotkanie dotyczące podpisania porozumienia trójstronnego podłużające włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowicach do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Porozumienie zostało podpisane przez: Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie bryg. Rafała Gajewicza, Wójta Gminy Bogoria Pana Marcina Adamczyka oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowicach dh Tadeusza Dziorka.

    Porozumienie to pozwala zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi rozpocząć proces do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki OSP Jurkowice na kolejne 5 lat do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

    Jednostka  włączona do KSRG organizacyjnie musi spełniać szereg wymogów dotyczących właściwego wyposażenia w sprzęt ratowniczy, odpowiednią liczbę przeszkolonych druhów strażaków. System łączności alarmowania i powiadamiania oraz musi pozostawać w stałej gotowości operacyjnej do podejmowania działań ratowniczych.

    Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowicach  jest jedną z dwóch jednostek OSP na terenie gminy Bogoria działających w strukturach KSRG. Ponowne włączenie jednostki do KSRG pozwoli na właściwe zabezpieczenie operacyjne północnej części powiatu staszowskiego oraz mieszkańców gminy Bogoria.                 

      

                                                                                                            Opracował: mł. kpt. Łukasz Kruk

                                                                                                            Zdjęcia: KP  PSP Staszów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 2

Odwiedzin od 05.02.2019 27983

Kubik-Rubik Joomla! Extensions