22,29  kwietnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie zostało przeprowadzone szkolenie doskonalące z zakresu ceremoniału pożarniczego dla składów pocztów sztandarowych.
W szkoleniu uczestniczyli druhowie z jednostek ochotniczych straży pożarnych z gmin Staszów, Rytwiany oraz Szydłów. Pod nadzorem funkcjonariuszy z KP PSP w Staszowie, uczestnicy szkolenia mogli w praktyce doskonalić zasady zachowania osób funkcyjnych podczas uroczystości państwowych, pożarniczych i patriotyczno-religijnych. Praktycznie przećwiczono elementy musztry, chwyty sztandarem  oraz inne elementy ceremoniału pożarniczego.

Zdobyte umiejętności na szkoleniu z pewnością zaowocują już w przyszłości podczas uroczystości, aby tym bardziej podkreślać ogromne i nieocenione znaczenie ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z państwową strażą pożarną stanowią filar bezpieczeństwa i ogromną wartość w zakresie kształtowania właściwych postaw gruntujących i utrwalających lokalną tożsamość patriotyczną.

 Opracowanie: kpt. Grzegorz Stawiarz  KP PSP Staszów

Zdjęcia: mł. asp. Mikołaj Mazur KP PSP Staszów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP