10 października 2018 roku Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie mł. bryg. Grzegorz Rajca wizytował jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kurozwękach. Podczas spotkania zapoznał się  ze stanem zaawansowania prac remontowych budynku oraz warunkami lokalowymi jakimi obecnie dysponuje jednostka. Zostały również omówione bieżące potrzeby w zakresie doposażenia jednostki  w sprzęt ...

          14 października 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie zakończyła się trzecia  edycja  szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu staszowskiego. Szkolenie rozpoczęło się spotkaniem organizacyjnym w dniu 08 września na którym przedstawiono ogólne zasady szkolenia oraz omówiono ...

          11 października 2018 r. strażacy  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie wspólnie z „Jeżem Edkiem”, funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, przedstawicielami Służby Zdrowia oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Staszowie spotkali się  z uczniami klas pierwszych w Staszowskim Ośrodku Kultury. Celem  akcji „Pierwszaki 2018/2019 – ...

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń ...

9 września 2018 roku przed siedzibą Urzędu Gminy w Rytwianach odbyło się uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  ze Strzegomia i Szczeki. Do jednostki w Strzegomiu trafił średni samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu Renault Midlum. Pojazd ten został przekazany z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie

ul.Parkowa 4, 28-200 Staszów

Telefon kontaktowy

15 864 24 72

Elektroniczna skrzynka podawcza

/kppspstaszow/SkrytkaESP